RSS Tilføj til min side
 

Kommunale tilbud og foranstaltninger

Navn: REVA
Kategori: Aktivering og afklaring
Indhold: RevalideringsCenter Hjørring er en del af Jobcenter Hjørring.
Målgruppe: Borgere henvist fra jobcenteret
Adgang: Revalideringscentret varetager en rækkeafklarende forløb for borgere, som er henvist hertil fra jobcentret.
Link: REVA
Find vej: Se kort på Google

 

 

Navn: Huset i Overgade
Kategori: Dagtilbud
Indhold: Et åbent værested med café – hvor man frit kan komme uden at skulle visiteres.

Et støttecenter, som er et struktureret dagtilbud, som man skal visiteres til via en forudgående henvendelse og personlig samtale.

Støtte- og kontaktpersonordningen, Man visiteres til støtte- og kontaktpersonordningen via forvaltningens specialrådgivere.

Idræts- og kulturtilbuddet danner rammen om forskellige typer af sports- og motionsaktiviteter.
Målgruppe: Borgere med psykiske lidelser i alderen 18 til ca. 60 år.
Adgang: Afhængig af tilbud
Link: Huset i overgade
Find vej: Se kort på Google

 

  

Navn: Zonen
Kategori: Fritidstilbud
Indhold: Ungdomshuset Zonen er et gratis fritidstilbud. Dagligt besøges Zonen af unge med forskellig baggrund. For de unge er Zonen et alternativt fritidstilbud efter endt skoledag eller arbejdsdag.
Ungdomshuset Zonen har et varieret tilbud af forskellige aktiviteter.
Målgruppe: Alle unge mellem 16-23 år.
Adgang: Alle
Link: Zonen
Find vej: Se kort på Google

 

 

Navn: Motellet
Kategori: Døgninstitution
Indhold: Døgninstitution for 27 (30) anbragte unge i Hjørring Kommune, som konkret består af følgende tre afdelinger:
• Observations- og akutafdeling
• Behandlingsafdeling
• Boafdeling.
Målgruppe: 13-18 (23) årige
Adgang: Frivillig anbringelse, tvangsanbringelse,
ungdomssanktion samt domsanbragte
unge alt after afdeling
Link: Motellet
Find vej: Se kort på Google

 

 

Navn: Tinpotten
Kategori: Værested
Indhold: Tinpotten tilbyder stofafhængige et alternativ til det rå liv på gaden ved at være med i et socialt fællesskab.
Målgruppe: Stofafhængige
Adgang: Alle
Link: Værestedet Tinpotten
Find vej: Se kort på Google

 

 

Sitemap A-Å
 

Adresse og telefonbog

tilbudsportalen

Kommunens Børnefamilecenter

 

Socialpsykriatiske tilbud

  • Se Hjørring Kommunes socialpsykriatiske tilbud her